Sản Phẩm & Dịch Vụ 1Click

1Click hiện đang có 3 danh mục sản phẩm & dịch vụ chính: Gift Card, Debit Card, Ví Điện Tử

Gift Card

Các Gift Card của các nhãn hàng lớn trên thế giới như: Amazon, Ebay, Target, Vanilla,...

Ví Điện Tử

Nạp trực tiếp theo giá trị yêu cầu vào các ví: Paypal, Chime, Greendot, Gobank,...

Liên hệ ngay

    Call Now